Organisation / Aktiebolag / Västjämtlands Sprängtjänst AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra sprängtjänster samt bedriva byggrörelse och därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591696066
  • Registrerat: 2018-08-30
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
36 119 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
9,4 %
bokslutet 202308
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
6
bokslutet 202308
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år