Organisation / Aktiebolag / Viktor Rydbergs Skola Nacka AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska driva grundskola enligt svensk läroplan samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5592364789
  • Registrerat: 2020-01-13
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 1 906 236 kr / månad
Fakturerat 2022
22 874 834 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
32 819 077 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-15,7 %
bokslutet 202306
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
113 126 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
0 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
52
bokslutet 202306
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år