Organisation / Aktiebolag / VRS Mitt AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva klottersanering, byggverkamhet, rengörings- arbeten av komplicerad art, impregneringar och förebyggande arbete på fastigheter samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5566022132
  • Registrerat: 2000-12-11
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Moms (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 540 070 kr / månad
Fakturerat 2022
6 480 846 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 920 973 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
24,5 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
10,2 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
239 939 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
41 382 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
22
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år