Organisation / Aktiebolag / Xld Solutions AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Företaget bedriver konsultverksamhet inom området data-analys och investerar i relaterade projekt.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569820250
  • Registrerat: 2014-09-05
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-24): Ja
  • Moms (2023-11-24): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-24): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 6 625 kr / månad
Fakturerat 2022
79 498 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
115 189 kr
Del av år
Antal kommuner
6
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
5,4 %
bokslutet 202206
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
5
bokslutet 202206
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år