Organisation / Aktiebolag / Ydewall Staf Ab Fastighetsförvaltning

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5567522684
  • Registrerat: 2008-02-22
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
1 750 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,0 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
6,5 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
198 581 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
33 099 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
9
bokslutet 202212
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år