Organisation / Aktiebolag / Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och företagsutveckling samt teknisk konsultverksamhet inom området för inre och yttre miljö genom att utföra funktionskontroller av ventilsation (OVK), energideklarationer och utredningar inom klimat- och energiområdet. Bolaget ska vidare bedriva utbildning för teknisk personal inom fastighets- och energibranschen.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5563720720
  • Registrerat: 1989-09-29
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 108 473 kr / månad
Fakturerat 2022
1 301 673 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
469 983 kr
Del av år
Antal kommuner
4
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
7,2 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år