}

Kommuner / Örkelljunga

Översikt
 • Befolkning: 10 455 (2022)
 • Landareal: 319 km²
 • Vattenareal: 10 km²
 • Kommunkod: 1257
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunkontor@orkelljunga.se
 • Hemsida: orkelljunga.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 37 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000878
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch