Leverantörer / Audiotec nord AB / Fakturor

Viktig information
  • Beloppet som redovisas är normalt det belopp som Audiotec nord AB fakturerat vilket kan betyda att det är ett belopp inklusive mervärdesskatt eller exklusive mervärdesskatt (undantag förekommer där kommunen leverererat uppgifter som alltid exkluderar mervärdesskatt).
  • Det finns 3 st fakturor (111 882 kr) där den offentliga aktören inte lämnat något ankomst- eller fakturadatum. Dessa fakturor redovisas inte i listan nedan förrän det gått att avgöra till vilket år dessa hör till.
  • Att en faktura finns i listan betyder inte alltid att den är betald. För att avgöra det behöver du kontakta kommunen och referera det aktuella fakturanumret och/eller verifikatnumret.

Sök bland leverantörens fakturor