Organisation / Aktiebolag / CJ Fisk AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva fiske, förädling och försäljning med fiskeprodukter samt därmed förenligt verksamhet. Även bedriva handel med värdepapper.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5591425573
  • Registrerat: 2017-12-27
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 0 kr / månad
Fakturerat 2022
0 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
6 250 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-119,9 %
bokslutet 202206
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202206
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år