Sök bland kommunens leverantörer / 143 652 st

Namn Orgnr F-skatt Moms Arbetsgivare Varning Fakt 2022 Fakt 2023 Fakt år okänt Antal kommuner SNI
Produkter & Tjänster i Sverige Aktiebolag 5568871536 Ja Ja Nej Nej 187 520 kr 121 124 kr 0 kr 6
46432Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Djupedal DVH AB 5568874068 Ja Ja Ja Nej 19 479 kr 3 405 kr 0 kr 1
47112Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Dibber Askrike AB 5568884257 Ja Nej Ja Nej 137 231 kr 145 465 kr 0 kr 3
85100Förskoleutbildning
Right People Sweden AB 5568888944 Ja Ja Ja Nej 815 249 kr 534 034 kr 0 kr 1
78200Personaluthyrning78100Arbetsförmedling och rekrytering69201Redovisning och bokföring
Dere Fönster & Portar AB 5568918055 Ja Ja Ja Nej 23 292 kr 14 275 kr 0 kr 1
43330Golv- och väggbeläggningsarbeten46731Partihandel med virke och andra byggmaterial
Challengize AB 5569203945 Ja Ja Ja Nej 254 750 kr 421 669 kr 0 kr 6
74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
ESS1 Utemiljö AB 5569221004 Ja Ja Ja Nej 440 809 kr 1 347 384 kr 0 kr 2
43999Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet43120Mark- och grundarbeten43320Byggnadssnickeriarbeten
Bell Rock AB 5569225559 Ja Ja Ja Nej 671 832 kr 968 023 kr 0 kr 1
87301Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Leksaker i Västerås AB 5569230278 Ja Ja Ja Nej 9 689 kr 6 171 kr 0 kr 2
47650Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
Nordisk Port Service AB 5569234775 Ja Ja Ja Nej 77 181 kr 72 734 kr 0 kr 7
43320Byggnadssnickeriarbeten
BVA Group AB 5569240582 Ja Ja Ja Nej 9 163 540 kr 4 036 468 kr 0 kr 4
43120Mark- och grundarbeten
Dala Uthyrning AB 5569251282 Ja Ja Ja Nej 200 498 kr 72 301 kr 0 kr 9
77210Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
AH Förvaltning AB 5569499220 Ja Ja Ja Nej 1 949 kr 0 kr 0 kr 1
47911Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment
Tolfs Skogstjänst i Kga AB 5590363619 Ja Ja Ja Nej 174 401 kr 72 900 kr 0 kr 6
81300Skötsel och underhåll av grönytor
Marcus Svenssons Våldsprevention AB 5590817374 Ja Ja Nej Nej 46 813 kr 0 kr 0 kr 2
90010Artistisk verksamhet
Oiger Lövhagen AB 5590837083 Ja Ja Nej Nej 1 970 748 kr 959 378 kr 0 kr 2
68203Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Lindqvist Brand & Säkerhet AB 5591412597 Ja Ja Ja Nej 9 235 kr 0 kr 0 kr 1
85594Personalutbildning
CJ Fisk AB 5591425573 Ja Ja Ja Nej 0 kr 6 250 kr 72 000 kr 2
Peace of us aktiebolag 5591431431 Ja Ja Ja Nej 1 343 564 kr 205 780 kr 0 kr 29
85594Personalutbildning90010Artistisk verksamhet64993Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare70220Konsultverksamhet avseende företags organisation
Linda Castell Consulting AB 5591440119 Ja Ja Ja Nej 1 952 252 kr 1 438 763 kr 0 kr 16
85600Stödverksamhet för utbildningsväsendet