Organisation / Aktiebolag / Ulrika Knutson i Uppsala AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva journalistisk, pedagogisk, litterär och konstnärlig verksamhet, konsultverksamhet inom samma områden samt därmed förenlig verksamhet.
FRÅN HEMSIDAN
Org.nr: 556744-7486 ; Företag: Ulrika Knutson i Uppsala AB ; Adress: Geijersgatan 12 B ; SE-752 26 Uppsala ; Besöksadress: Geijersgatan 12 B.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 13 371 kr / månad
Fakturerat 2022
160 457 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
105 347 kr
Del av år
Antal kommuner
11
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
34,3 %
bokslutet 202304
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
1
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år