Övrigt / Rättelser

Ändringar och rättelser

Vid hanteringen av det data jag erhåller från kommunerna görs mängder av kontroller för att säkerställa att data valideras innan det publiceras. Men ibland kan det ha skett förväxlingar av leverantörer, felaktiga registeruppgifter etc. Data kvalitén förbättras därför om du rapporterar fel och brister så jag kontinuerligt kan säkerställa så hög träffsäkerhet som möjligt på materialet.

Om du själv hittar något fel så kontakta mig på jens@jnylander.se eller via X/Twitter så rättar jag upp eventuella fel omgående. I nedanstående lista hittar du alla ändring och rättelser efter 2023-12-21.

Datum Kommun Beskrivning
2024-06-19 Varberg Rättan efter synpunkter från användare.
2024-06-19 Trollhättan Rättan efter synpunkter från användare.
2024-04-15 Riksrevisionen Tillagd och publicerad.
2024-04-15 Sida Tillagd och publicerad.
2024-04-15 Bokföringsnämnden Tillagd och publicerad.
2024-04-15 Trafikverket Tillagd och publicerad.
2024-04-15 Försäkringskassan Tillagd och publicerad.
2024-04-15 Arbetsförmedlingen Tillagd och publicerad.
2024-04-05 Arbetsförmedlingens anställningsstöd 2023 samt jan-feb 2024 Tillagd och publicerad.
2024-03-25 Myndigheten för digital förvaltning Tillagd och publicerad.
2024-03-25 Upphandlingsmyndigheten Tillagd och publicerad.
2024-03-18 Vinnova Tillagd och publicerad.
2024-03-15 Integritetsskyddsmyndigheten Tillagd och publicerad.
2024-03-15 Kalmar Science Park AB Tillagd och publicerad.
2024-03-15 Götene Tillagd och publicerad.
2024-03-15 Sweden Water Research Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-03-03 Bostadsaktiebolaget Mimer Tillagd och publicerad.
2024-03-03 Hemavan Tärnaby Airport AB Tillagd och publicerad.
2024-03-03 AB Gavlegårdarna Tillagd och publicerad.
2024-03-03 Sävsjö Tillagd och publicerad.
2024-03-03 Lulebo AB Tillagd och publicerad.
2024-03-01 Aktiebolaget Kristianstadsbyggen Tillagd och publicerad.
2024-02-29 Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-29 MKB Fastighets Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-29 Havs- och vattenmyndigheten Tillagd och publicerad.
2024-02-29 Region Sörmland Tillagd och publicerad.
2024-02-27 Huge Bostäder AB Tillagd och publicerad.
2024-02-27 Affärsverken Karlskrona Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-27 AB Transitio Tillagd och publicerad.
2024-02-27 Glada Hudikhem AB Tillagd och publicerad.
2024-02-27 Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-25 Förbo Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-25 Ekonomistyrningsverket Tillagd och publicerad.
2024-02-25 Göteborgs stads parkeringsaktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-25 Allbohus Fastighets AB Tillagd och publicerad.
2024-02-25 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Tillagd och publicerad.
2024-02-25 Sankt Kors Fastighetsaktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-25 Institutet för rymdfysik Tillagd och publicerad.
2024-02-22 Ystad Rättad på begäran av Ystad kommun och kompletterade med korrekta organisationsnummer.
2024-02-22 Mölndalsbostäder Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-22 Järfällahus AB Tillagd och publicerad.
2024-02-22 Malmö Live Konserthus AB Tillagd och publicerad.
2024-02-22 Trelleborg Tillagd och publicerad.
2024-02-21 Vallonbygden Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-20 Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB Tillagd och publicerad.
2024-02-20 Sollentunahem AB Tillagd och publicerad.
2024-02-20 Varbergs Bostadsaktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-20 Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder Tillagd och publicerad.
2024-02-20 Gryaab AB Tillagd och publicerad.
2024-02-20 Skövde Tillagd och publicerad.
2024-02-20 Överkalix Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Statens maritima och transporthistoriska museer Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Ljungby Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Höganäs Omsorg AB Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Markaryd Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Allmänna reklamationsnämnden Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Mitthem Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-17 KBAB Service Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Mullsjö Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Armada Bostäder AB Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Karlskogahem AB Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Bräcke Tillagd och publicerad.
2024-02-17 Sunne Fastighets AB Tillagd och publicerad.
2024-02-16 Sundbybergs Bredband AB Tillagd och publicerad.
2024-02-16 Burlövs Bostäder AB Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Länsstyrelsen i Jönköpings län Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Got Event AB Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Aktiebolaget Upplands-Brohus Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Allmänna reklamationsnämnden Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Statens konstråd Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Varbergs fastighetsaktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-13 Karlshamnsbostäder Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-11 Vännäs Tillagd och publicerad.
2024-02-11 Länsgården Fastigheter Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-10 Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-10 Länsstyrelsen Stockholm Tillagd och publicerad.
2024-02-10 Askersundsbostäder Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-10 Stenungsundshem Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-10 Roslagsbostäder Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-10 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Tillagd och publicerad.
2024-02-10 Sölvesborgshem Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-09 Bolagsverket Tillagd och publicerad.
2024-02-09 Älvstranden Utveckling AB Tillagd och publicerad.
2024-02-09 Junehem AB Tillagd och publicerad.
2024-02-09 Läkemedelsverket Tillagd och publicerad.
2024-02-09 Uppsala Universitet Tillagd och publicerad.
2024-02-09 Länsstyrelsen Västmanland Tillagd och publicerad.
2024-02-08 Länsstyrelsen Örebro län Tillagd och publicerad.
2024-02-08 Länsstyrelsen Västra Götaland Tillagd och publicerad.
2024-02-08 Statens museer för världskultur Tillagd och publicerad.
2024-02-08 Livsmedelsverket Tillagd och publicerad.
2024-02-08 Länsstyrelsen Skåne Tillagd och publicerad.
2024-02-08 Öckerö Fastighets AB Tillagd och publicerad.
2024-02-08 Länsstyrelsen Västerbotten Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Länsstyrelsen Östergötland Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Länsstyrelsen Blekinge Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Naturhistoriska riksmuseet Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Älmhultsbostäder Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Gymnastik- och idrottshögskolan Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Högskolan i Borås Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Högskolan Dalarna Tillagd och publicerad.
2024-02-07 Högskolan i Gävle Tillagd och publicerad.
2024-02-05 Länsstyrelsen Kalmar Tillagd och publicerad.
2024-02-05 Länsstyrelsen Västernorrland Tillagd och publicerad.
2024-02-05 Länsstyrelsen Södermanland Tillagd och publicerad.
2024-02-04 Övertorneå Tillagd och publicerad.
2024-02-04 Västttrafik AB Tillagd och publicerad.
2024-02-03 E-hälsomyndigheten Tillagd och publicerad.
2024-02-03 Naturvårdsverket Tillagd och publicerad.
2024-02-03 Högskolan i Skövde Tillagd och publicerad.
2024-02-03 Mittuniversitet Tillagd och publicerad.
2024-02-03 Linneuniversitetet Tillagd och publicerad.
2024-02-03 Malmö universitet Tillagd och publicerad.
2024-02-02 Kungliga biblioteket Tillagd och publicerad.
2024-02-02 Fastighetsmäklarinspektionen Tillagd och publicerad.
2024-02-02 Sveriges lantbruksuniversitet Tillagd och publicerad.
2024-02-02 Kulturrådet Tillagd och publicerad.
2024-02-02 Linköpings universitet Tillagd och publicerad.
2024-02-01 Grästorp Rättad på grund av felformatering.
2024-01-31 Konstfack Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Länsstyrelsen Halland Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Allmänna Arvsfonden Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Västra Götalandsregionen Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Karlstads universitet Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Mälarenergi Elnät AB Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Mälarenergi Vatten AB Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Mälarenergi AB Tillagd och publicerad.
2024-01-31 Fibra AB Tillagd och publicerad.
2024-01-30 Stockholms universitet Tillagd och publicerad.
2024-01-30 Nationalmuseum Tillagd och publicerad.
2024-01-30 Post- och telestyrelsen Tillagd och publicerad.
2024-01-29 Region Halland Tillagd och publicerad.
2024-01-29 Region Skåne Tillagd och publicerad.
2024-01-29 Liseberg Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-01-29 Malmö Leasing AB Tillagd och publicerad.
2024-01-29 SL Nya Tunnelbanan AB Tillagd och publicerad.
2024-01-29 SL Nya Tunnelbanan AB Tillagd och publicerad.
2024-01-29 Region Jämtland Härjedalen Rättad efter rapporter att vissa fakturor visade orimliga belopp. Felet berodde på att flera leverantörer delade på samma verifikatnummer.
2024-01-28 Region Örebro Tillagd och publicerad.
2024-01-28 Svedala kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-28 Värnamo kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-28 Karlskrona kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-28 Tjörn kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-28 Ulricehamn kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-28 Varberg kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-27 Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-01-25 Region Norrbotten Tillagd och publicerad.
2024-01-25 Göteborg universitet Tillagd och publicerad.
2024-01-25 Vara Korrigerat efter anmälan från en användare att siffrorna inte stämde.
2024-01-24 Umeå universitet Tillagd och publicerad.
2024-01-24 Örebro universitet Tillagd och publicerad.
2024-01-24 Region Gotland Tillagd och publicerad.
2024-01-24 IT kommuner i Skåne Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-01-23 Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-01-23 Fastighets Aktiebolaget Glysis Lagt till saknade leverantörsfakturor mellan 1 januari 2022 till 31 oktober 2022.
2024-01-23 Lunds universitet Tillagd och publicerad.
2024-01-23 Kramfors Mediateknik Aktiebolag Tillagd och publicerad.
2024-01-23 Fiberstaden AB Tillagd och publicerad.
2024-01-22 Nacka kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-20 Region Jönköping Tillagd och publicerad.
2024-01-20 Aktiebolaget Svenska Bostäder Tillagd och publicerad.
2024-01-20 Solna Rättad på begäran av kommunen själv.
2024-01-19 Region Västernorrland Tillagd och publicerad.
2024-01-16 Hudiksvall Tillagd och publicerad.
2024-01-16 Fastighets Aktiebolaget Glysis Tillagd och publicerad.
2024-01-13 Region Uppsala Tillagd och publicerad.
2024-01-13 Region Sörmland Tillagd och publicerad.
2024-01-13 Region Jämtland Härjedalen Tillagd och publicerad.
2024-01-13 Linköpings kommun Tillagd och publicerad.
2024-01-13 Aktiebolaget Familjebostäder Tillagd och publicerad.
2024-01-12 Region Kalmar Tillagd och publicerad.
2024-01-09 Region Dalarna Tillagd och publicerad.
2024-01-09 S:t Erik Markutveckling AB Tillagd och publicerad.
2024-01-08 Region Gävleborg Tillagd och publicerad.
2024-01-08 Region Västmanland Tillagd och publicerad.
2024-01-08 Kungälv Tillagd och publicerad.
2024-01-08 Aktiebolaget STOKAB Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Stockholm Business Region AB Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Visit Stockholm AB Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Invest Stockholm Business Region AB Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Håbo Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Grums Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Olofström Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Eksjö Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Boden Tillagd och publicerad.
2024-01-07 Trollhättan Tillagd och publicerad.
2024-01-06 Eskilstuna Tillagd och publicerad.
2024-01-06 Kinda Rättad av begäran av kommunen samt nu ingår hela 2023.
2024-01-05 Falun Tillagd och publicerad.
2024-01-05 Region Värmland Tillagd och publicerad.
2024-01-02 Region Östergötland Tillagd och publicerad.
2024-01-02 Tomelilla Tillagd och publicerad.
2024-01-02 Trosa Tillagd och publicerad.
2024-01-02 Norrköping Tillagd och publicerad.
2024-01-02 Sundsvall Tillagd och publicerad.
2023-12-22 Värmdö Kommunen har rättat sitt data som tidigare innehöll leverantörer som hade fått samma organisationsnummer.
2023-12-22 Essunga Rättad till följd av att kommunen levererat verifikationsrader där beloppet avser totala beloppet på fakturan.
2023-12-22 Orust Tillagd och publicerad
2023-12-22 Örkelljunga Tillagd och publicerad
2023-12-22 Åmål Tillagd och publicerad
2023-12-22 Söderköping Tillagd och publicerad
2023-12-21 Kungsör Rättad till följd av att kommunen levererat verifikationsrader där beloppet avser totala beloppet på fakturan.
2023-12-21 Örebro Tillagd och publicerad
2023-12-21 Vadstena Tillagd och publicerad
2023-12-21 Mark Tillagd och publicerad
2023-12-21 Mjölby Tillagd och publicerad